Vzdělávací bloky

Integrované bloky

Jednotlivé integrované bloky jsou postaveny tak, aby na sebe smysluplně navazovaly, doplňovaly se a dávaly tak dítěti celkový náhled. Nezapomínáme na smysl (cíl), který dané téma přináší dítěti a jeho propojení s praxí, realitou.

Postupujeme od konkrétního k abstraktnímu, přičemž neustále používáme pomůckový materiál, modely a obrázky, které zajišťují lepší chápání a uchopitelnost tématu. Okolí školy zajišťuje dostatečné pozorování přírody, změn během ročních období a propojení s realitou. Využíváme externí zdroje jako divadla, muzea, kina, zoologické a botanické zahrady aj.

Sluneční soustava

Každý někam patří, je součástí skupiny, národa, státu, kontinentu, planety a vesmíru. Vesmír nás obklopuje a dítě by si mělo zažít, že je jeho součástí. Povídáme si o Slunci, jeho důležitosti pro život na Zemi. Díváme se na planety Sluneční soustavy, objevujeme jejich zvláštnosti a odlišnosti do Země.

Země

Země, náš domov. Kde se tu vzala a jak se vyvíjela? Co vše můžeme na naší modré planetě objevit. Zkoumáme Zemi jako takovou, její vrstvy pak pevninu a vodu, druhy pevniny, jednotlivé kontinenty a rozdíl mezi nimi. Představujeme biomy, na které navazuje integrovaný blok Příroda s faunou a flórou. Součástí tohoto bloku je pozorování okolí, počasí, různé pokusy a objevování.

Příroda

Integrovaný blok Příroda úzce navazuje na blok Země, v mnoha částech se prolínají a doplňují. Přesto se tu zabýváme především pozorováním svého okolí, jeho změnami a přirozeného toku času (střídání ročních období a pozorování změn v těchto obdobích). Prováděné pozorování a pokusy se týkají vývoje živočichů a rostlin. Dozvídáme se o dělení fauny a flory na jednotlivé skupiny a podskupiny, a získané informace propojujeme s praxí - kočka - živočich - savec - obratlovec (kočka svá mláďata nosí v břiše a poté je kojí).

Člověk

Nejdůležitější osoba pro každého člověka je on sám. Tento blok je tedy o zkoumání sama sebe, lidského těla, jeho potřeb, emocí. Zahrnuje i vývoj člověka a jeho historie. Děti hodně zajímá jejich narození, povídání o jejich rodině.

Skrz různé hry a za pomoci karet ctností pojmenováváme prožívané emoce, co s námi dělají, jak empatizovat s druhým, a tím zvyšujeme emoční inteligenci dětí. Cílem je, aby dítě dokázalo vyjádřit to co cítí, pojmenovat ji a tak umožnit, aby mu druhý porozuměl. Dítě se pak stává více empatické a dokáže pomoci druhému, jelikož rozumí jeho potřebám.

K člověku patří i různorodost lidí, ve které jsou započítány rasové odlišnosti, kultury, zvyky a tradice. Je třeba si uvědomovat, že i když jsme každý jiný, prožíváme podobné nebo dokonce stejné emoce, situace a navzájem se můžeme obohatit, podpořit se a pomoci si.

Fantazie, tvořivost

Fantazie a tvořivost patří k člověku. Bez ní by nebylo na světě tolik vynálezů, příběhů, hudby aj. Je součástí každého z nás. Ovlivňuje jí ovšem také místo kde jsme se narodili, to v co věříme a další okolnosti.

S dětmi chceme objevovat krásu jak hudby, tak příběhu. Dále rozdílnosti v této oblasti týkající se jednotlivých kultur, ale hledání i podobností.

Pomocí využití dramatizace, čtených příběhů, hudby a tvoření, návštěv muzeí, divadel a kin podporujeme poznávání různých stylů umění, hudby atd.

Tento blok opět smysluplně navazuje na další témata v ostatních integrovaných blocích.

Hlavním cílem je nabídnout dětem skrz prožitek co největší škálu stylů a technik umění.