Platný ceník

Podporujeme postupnou adaptaci dětí v našem prostředí v doprovodu rodičů.

Tomu je přizpůsobena i platba za pobyt dítěte ve školce.

 • adaptace v doprovodu rodiče 70,-Kč za hodinu

 • adaptace na několik hodin již bez rodiče 100,-Kč za hodinu

Paušální celodenní platby pravidelné docházky:

 • 1 den v týdnu, 6-8 hodin denně, platba 1600,- Kč za měsíc

 • 2 dny v týdnu, 6-8 hodin denně, platba 2400,- Kč za měsíc

 • 3 dny v týdnu, 6-8 hodin denně, platba 3400,- Kč za měsíc

 • 4 dny v týdnu, 6-8 hodin denně, platba 4000,- Kč za měsíc

 • 5 dní v týdnu, 6-8 hodin denně, platba 4000,- Kč za měsíc

V ceně není započítáno stravné, které činí 85,-Kč za den (2 krát svačina + oběd)

Půldenní paušální platby pravidelné docházky:

 • 1 den v týdnu, 2-4 hodiny denně, platba 1400,- Kč za měsíc

 • 2 dny v týdnu, 2-4 hodiny denně, platba 2200,- Kč za měsíc

 • 3 dny v týdnu, 2-4 hodiny denně, platba 3200,- Kč za měsíc

 • 4 dny v týdnu, 2-4 hodiny denně, platba 3800,- Kč za měsíc

 • 5 dní v týdnu, 2-4 hodiny denně, platba 3800,- Kč za měsíc

V ceně není započítáno stravné, které činí 85,-Kč za den (svačina + oběd).

Paušální platby jsou splatné na základě uzavřené smlouvy, pod přiděleným variabilním symbolem k 10. dni měsíce, kterého se týká předškolní vzdělávání dítěte.

Platby za stravu a doplňkovou činnost školy jsou fakturovány na začátku měsíce zpětně a jsou splatné po obdržení vystavené faktury. Faktury jsou zasílány mailem.

Pečujeme a vzděláváme děti zpravidla od 3 let do nástupu do školy.