Školka

Projekt ZŠ a MŠ Via Libertatis, z.ú. OPVVV 2016 je spolufinancován Evropskou unií.

OPVVV

Projekt je zaměřen na podporu čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podporu společného vzdělávání. Také na podporu osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podporu škol.