Škola má připravovat mladé lidi na takový život, jaký skutečně je. Má z nich vytvořit inteligentní sociální bytosti, kteřrérespektují sebe a svou svobodu, a také svobodu ostatních. Absolventi školy mají být schopní se rozhodovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí tak, aby prožili šťastný život, který prospěje nejen jim, ale i společnosti. A také se mají umět neustále učit nové věci. Ne proto, že je za to někdo oznámkuje, ale proto, že učit se je zajímavé. Je to zábava!

Dítě je jako semeno krásné květiny. Dobře ví, co z něj má vyrůst, svůj plán má uvnitř sebe. Ví, jaký si uvnitř sebe přináší dar, svůj individuální záměr. Na nás dospělých pak je vytvořit mu bezpečné inspirující prostředí, aby svůj dar našlo co nejdřív a mohlo něco ze své vnitřní krásy ukázat i nám ostatním.

Dítě je tvůrce dospělého. Maria Montessori

Staňte se společně s námi součástí projektu, jehož záměrem je vytvořit školu, do které budou děti chodit rády.

_____________________________________________________________________________________________

Projekt ZŠ a MŠ Via Libertatis, z.ú. OPVVV 2016 je spolufinancován Evropskou unií.

OPVVV

Projekt je zaměřen na podporu čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podporu společného vzdělávání. Také na podporu osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podporu škol.