Tvoříme

Tvoříme s dětmi věci, které se týkají zrovna probíraného tématu a snažíme se využívat co nejvíce různorodého materiálu. Chceme, aby při výtvarných činnostech děti zapojily svou fantazii, odpoutaly se od reality a vytvořily něco, co je bude těšit a líbit se jim.

Tvoříme jak vevnitř...

... tak i venku.

Malování do sněhu