Jak vypadá náš denní program

Jak vypadá náš den

07:00 - 08:45 - příchod dětí do školky, pohybové aktivity dle potřeb dětí

08:45 - 09:15 - dopolední svačina

9:30 - setkání na elipse, společná činnost na aktuálním tématu, představení nových témat

10:00 - samostatná práce s pomůckami, tvoření

10:45 - pobyt venku. Někdy společná vycházka pro všechny děti, někdy se část dětí rozhodne, že chce zůstat pracovat uvnitř.

12:00 - oběd

12:30 - odpolední spánek nebo odpočinek

14:30 - odpolední svačina

15:00 - 17:00 - hra na zahradě, samostatná či skupinová práce.