Práce s Montessori pomůckami

Jak to vlastně funguje? Každý si může vybrat s čím chce pracovat, kde chce pracovat a zda bude pracovat sám nebo s kamarádem. Pokud s pomůckou pracuje poprvé, je mu ukázáno jak a co se s ní dělá. Na něm pak je, zda chce v práci pokračovat. Pomůcky jsou tu pro rozvoj různých dovedností a znalostí. Proto každá pomůcka má svůj účel a je ve třídě zastoupena pouze jednou.