Proč angličtina už od školky?

Na základě poznatků vývojové psychologie má dítě nejvyšší instinktivní absorpční schopnost učit se jazyk ve věku do 3 let. Od 3 let do 6 je tato schopnost stále velmi vysoká a často je nazývána senzitivním obdobím pro výuku jazyků. Dítě je schopno učit se celé výrazy a větné celky a osvojená pravidla pak aplikuje na další výrazy. V období od 8 do 10 let tato schopnost vstřebávání jazyka prudce klesá. Již od 7 let se „jazykové vnímání“ přesouvá z pravé „instinktivní“ hemisféry do levé „analytické“, kde jsou již potřebná pravidla a analýza pro pochopení věci. Z toho vyplývá, že během období do 6 let věku si děti ukládají jazyk ve stejné části mozku jako mateřštinu a jsou schopny v daném jazyce i přemýšlet.

Proto právě u malých dětí je vhodná přímá metoda výuky jazyka prostřednictvím prožitků.