Kurz angličtiny English 4 Kids

Tuto aktivitu vedou pro školkové děti paní Kamila Tatarová paní Markéta Pavlišová.Obě jsou zkušené lektorky angličtiny s praxí.

Letos rozšiřujeme nabídku kurzů o navazující cyklus English 4 Kids III. Děti, které s námi absolvovaly hodiny angličtiny v loňském roce, se letos mohou těšit na nová témata, hry i písničky.

Pro nováčky povedeme ověřený kurz English 4 Kids I.

Více o kurzu

Naše koncepce je založena na prožitkové angličtině s prvky Montessori pedagogiky navazující tematicky na výukový plán Montessori školky. Stavebním kamenem je metodicky pestré spektrum aktivit (např. pohybové činnosti založené na rytmu, výtvarná kreativita, písničky, hudební nástroje, rytmické říkanky, básničky, poslech) umožňující zapojení všech smyslů dítěte stejně tak jako tomu je při osvojování a rozvoji jazyka mateřského.

Struktura hodiny:

  • Welcome Song

  • Small talk (What's the weather like today? / How are you?)

  • Hudební aktivita

  • Nové téma/Opakování z minulé lekce

  • Pohybová aktivita

  • Výtvarná aktivita

  • Goodbye Song

Toto pevné schéma poskytuje každému dítěti najít svou cestu k „učení“ jazyka a zároveň dává možnost každému jít svým vlastním tempem. Měřítkem pro nás není množství izolovaně osvojených slovíček ale způsobilost vnímat jazyk v ucelených větných celcích a schopnost reagovat a myslet v angličtině. Postupem času se pasivní slovní zásoba u dětí mění na aktivní a je to individuální (mnohé děti v raném věku ještě aktivně nepoužívají ani mateřštinu).

Hodiny probíhají přednostně v anglickém jazyce. Jen v nejnutnějších případech se používá překlad do češtiny.

Učební materiály:

  • Hudební CD

  • Pracovní sešit, který si dítě postupně vytváří samo s naší pomocí během lekcí.

Maximální počet ve skupině je 8 dětí a lekce trvá 45 minut.

Cena: 120,-Kč za lekci, celkem 14 lekcí za pololetí, to je 1680,- + 300,- Kč vstupní poplatek (platí se pouze jednorázově na začátku). Částka je splatná po první ukázkové hodině. Ukázková hodina je zdarma. Poprvé již 14.10. Rodiče, jste vřele vítáni.

Markéta Pavlišová a Kamila Tatarová

e-mail: english4kids@seznam.cz