Školka‎ > ‎

Program školního roku

Tématické okruhy podle školního vzdělávacího plánu Letem světem.

Plán práce je rozpracován do 4 integrovaných bloků. Tyto bloky jsou navrženy tak, aby byly co nejvíce flexibilní po celý rok a mohly se přizpůsobovat situacím, zájmům a potřebám dětí, a mohly být tak naplněny všechny kompetence dané RVP. Přitom vychází z ročního období a ctí naše tradice. Třídní vzdělávací plán je pak sestavován během celého roku podle situačního projektování.Cesta kolem galaxie


Děti se seznamují s vesmírem. Objevují kam sahá a co znamená. Seznamují se s galaxií, Sluneční soustavou, planetami a dalšími vesmírnými tělesy. Velkým tématem je také Země, její vznik a historie.


Poznáváme naši Zemi


S dětmi se dozvíme ještě více o Zemi, na které žijeme. Z jakých částí se skládá, kolik má kontinentů, jací lidé, zvířata a rostliny tu žijí a co vše k životu potřebují (enviromentální výchova).

Povídáme si o historii země, lidí a ostatních živočichů. Nesmíme zapomenout ani na dinosaury.

K tématu patří i životní prostředí a to jaký vliv na něj má člověk má a jak ho můžeme chránit.

Povíme si o 4 živlech na Zemi, jak nám pomáhají i jak nás ohrožují.


Člověk a všechno o něm


Záměrem je poznat člověka jako bytost, zkoumáme anatomii těla, sdílíme mezi sebou pocity a nálady a učíme se je pojmenovávat a respektovat. Učíme se empatii a sounáležitosti s druhými.

Bavíme se o všech smyslech člověka a porovnáváme tyto smysly s ostatními tvory planety.

Zaměřujeme se na sebeobsluhu a hygienu těla. Dozvídáme se co to znamená být zdravý a nemocný. Děti se také učí příčinu a důsledek (málo oblečený - může onemocnět).S kamarádem chci si hrát a všechno o něm znát


Probíráme a společně stanovujeme pravidla ve třídě, na zahradě i mezi sebou. Dále si říkáme o dalších pravidlech v širokém okolí (např. v restauraci, na hřišti, v divadle atd.). Děti se učí solidaritě, pomoci druhému, empatii. Učí se rozhodovat se, přijmout za své rozhodnutí zodpovědnost a důsledky. Zároveň se ale učí podřídit se většině (při hlasování) a umět ustoupit ze svých požadavků ve prospěch většího celku a nacházet kompromisy. S tímto je spojena i sebeúcty, pocit vlastní důležitosti a odpovědnost.


Školní vzdělávací plán a školní řád jsou k nahlédnutí v budově MŠ.