V roce 2018 realizuje základní škola Via Libertatis projekt EVP 2018-19, reg. číslo 00861862, výzvy 13/2017: Ozdravné pobyty.
Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 
                Ministerstvo životního prostředí                                                                    Státní fond životního prostředí ČR
                www.mzp.cz                                                                                                  www.sfzp.cz
                      
V roce 2018 realizuje základní škola Via Liberta
Základní škola a Mateřská škola VIA LIBERTATIS, z.ú.
Zagarolská 245
Nelahozeves
27751
Česká republika
IČO: 03198626
Zaps. v ústavním rejstříku u Měst. soudu v Praze, oddíl U, vložka 57
______________________________________
Kontakt:
Martina Nováková
ředitelka z.ú.
+420 739 083 050
info@vialibertatis.cz
www.vialibertatis.cz
DS: p3fnrjc

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
V Souladu s Nařízením Evropského parlamentu, Rady (EU) č. 2016/679 a zákonem o zpracování osobních údajů byl školou jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů: 
Kontakt: 
Jana Jeřábková
mob: 734276050

Pověřenec je kontaktní osobou pro dozorové orgány a pro subjekty údajů, kteří se mohou na pověřence obracet v těchto záležitostech:
  • odvolání dříve uděleného souhlasu se  zpracováním osobních údajů
  • žádost o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování
  • vznesení námitky proti zpracování
  • realizace práva na přenositelnost  svých údajů k jinému správci
  • podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů
  • řešení incidentu v souvislosti se správou osobních údajů školou

Zřizovatel:
Montessori centrum Kralupy, s.r.o.
Na Jáně 608
Kralupy nad Vltavou
278 01
Česká republika
IČO: 29155223
zaps. u Měst. soudu v Praze,
oddíl C, vložka 204827

www.montessori-kralupy.cz
Martina Nováková:
+420 739 083 050
Eva Vaďurová, DiS.:
+420 606 531 308


Kdo jsme:
VIA LIBERTATIS je komunitní nezisková organizace zabývající se pedagogikou Marie Montessori. Založilo ji Montessori centrum Kralupy, s.r.o. a Kolegium zakladatelů - rodičů, kteří využívají služby centra k péči  o své děti.
______________________________________
Reference našich klientů naleznete ZDE
______________________________________
Jsme partnery české firmy Tierra Verde, výrobce ekologické drogerie Vstoupíte-li do obchodu skrz obrázek dole a nakoupíte, obdrží škola provizi. Díky :-).
https://shop-tierra-verde.bizboxlive.com/?bbt_partner=martina-novakova&bbt_campaign=via-libertatis-web-2016______________________________________
Výsledky zápisů do ZŠ Via Libertatis: 
Výsledky zápisů do 1, ročníku ZŠ Via Libertatis pro rok 2021/22 naleznete ZDE
_____________________________________
Ředitelka školy vyhlásila zápisy do MŠ:
Informace o zápisech do mateřské školy Via Libertatis pro školní rok 2021/22 naleznete pod tímto ODKAZEM.
_____________________________________
Zápisy do 1. ročníku ZŠ školního roku 21/22
Od 1. do 30.4. 2021 budou v naší ZŠ probíhat zápisy do 1, ročníku ZŠ. Konkrétní text vyhlášení a upřesněná kritéria pro přijetí jsou ZDE. Na dalších odkazech najdete žádosti o PŘIJETÍ  a o ODKLAD. Těšíme se na nové prvňáčky :-).
_____________________________________
 
Projekt 
ZŠ a MŠ Via Libertatis, z.ú. OPVVV 2018 reg. č.  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010397 
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na podporu polytechnického vzdělávání, celkově kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podporu společného vzdělávání. Také na podporu osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podporu škol.
______________________________________
Projekt ZŠ a MŠ Via Libertatis, z.ú. OPVVV 2016 je spolufinancován Evropskou unií.
Logo OPVVV
Projekt je zaměřen na podporu čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podporu společného vzdělávání. Také na podporu osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podporu škol.