Marika Havelková

Marika pracuje jako asistent pedagoga pro základní školu.