Ivanka Trnková

Práci s dětmi jsem se začala věnovat již při studiu na Střední pedagogické škole. Měla jsem možnost seznámit se s prací v mateřské škole a později i na škole základní. Práce s dětmi mě opravdu naplňovala a bavila a proto jsem se rozhodla, že budu pokračovat ve studiu na vysoké škole a to studiem předškolní pedagogiky. Po ukončení vysoké školy jsem odjela jako au pair do Anglie, kde jsem se věnovala dětem od 6 měsíců do 12ti let a z mého plánu zůstat jen jeden rok se staly čtyři roky.

Po čtyřletých zkušenostech v zahraničí jsem v rámci svého volného času pracovala v centru pomáhajícím dětem s ADHD a poruchami učení a začala jsem jezdit s těmito dětmi na letní dětské tábory a více se zajímat o tuto problematiku. Nadšení do práce s dětmi, kteří mají tuto poruchu přetrvává do dnešní doby a proto působím i nadále jako jednatelka a spolu zakladatelka občanského sdružení Ještěrka, které nabízí poradenství, doučování a letní tábory.

Po narození mého prvního syna Michala, jsem se rozhodla dokončit magisterské studium speciální pedagogiky a prohlubovat si znalosti a získávat nové informace týkající se péče o děti s ADHD a poruchami učení. Když syn dospěl do věku, kdy jsme se měli spolu s manželem rozhodovat do jaké mateřské školy ho dáme, rozhodla jsem se vyzkoušet Montessori centrum v Kralupech. Líbil se mi především přístup k dětem a celková filozofie školky, která mě přivedla ke snaze o bližší pochopení alternativních přístupů k výchově a vzdělávání dětí.

Věděla jsem, že se po mateřské dovolené již nemohu vrátit do klasického školství a proto, když mě Martina oslovila, abych začala učit v nově vznikající škole Via Libertatis nemohla jsem nesouhlasit. Před nástupem do školy, jsem absolvovala kurz Zkušeností k respektování a začala navštěvovat kurz pořádající společností Montessori ČR “Montessori kurz pro věkovou skupinu 6 - 12 let”.